Onze jagers en Nachthoofden

De term “jager" is bewust gekozen om de kracht van deze medewerkers en inzet van dit team binnen Overstag te onderstrepen. Voor deze functie worden voornamelijk oude beveiligers of oud militairen aangetrokken van 35 jaar en ouder. De functie van jager is speciaal ontwikkeld vanuit de methodiek Overstag. De jager wordt vooral ingezet als Nachthoofd/Slaapdienst en zorgt dat de jongeren op tijd naar hun kamer gaan en maakt hen op tijd wakker. Overdag zorgen de jagers dat de jongeren op hun afspraken komen. Ze zijn de 'ogen en oren' van de coach van de jongere. De jager ziet erop toe dat alle relevante signalen over de jongere bij de coach terecht komen. Daar waar zich problemen voordoen, zoekt de coach naar een oplossing.