Leefgebieden

Wanneer je bent aangemeld bij Overstag Uitvoering vindt er een intake plaats. Tijdens de intake worden alle leefgebieden besproken. Tijdens het maken van een plan van aanpak gaan we hier uitgebreider op in om te kijken op welke leefgebieden je problemen ervaart en hoe we deze problemen samen kunnen aanpakken.

Algemene vaardigheden

Wat voor een jongere ben je?

• Waar moeten wij rekening mee houden?

• Heb je structuur?

• Kun je je aan regels en afspraken houden?

Gezondheid en uiterlijke verzorging

Hoe ga je om met jouw persoonlijke hygiëne?

• Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

• Sport je?

• Heb je lichamelijke beperkingen?

Sociale contacten

Hoe is het contact met je ouders en familie?

• Hoe ziet jouw vriendengroep er uit?

• Heb je een relatie?

• Welke activiteiten onderneem je met je vrienden?

Huisvesting

Woon je nog thuis of zelfstandig?

• Ben je in staat je woonomgeving netjes te houden?

• Zou je iets willen veranderen aan jouw woonsituatie?

Scholing/werk

Ga je nog naar school of werk je?

• Welke opleiding / Wat voor werk doe je?

• Indien je geen werk of school hebt, wat doe je overdag?

Vrije tijd/sport

Wat doe je in je vrije tijd?

• Heb je hobby’s?

• Sport je?

Financiën

Heb je een inkomen? Zo ja, wat voor een inkomen?

• Heb je schulden?

• Krijg je hulp met je financiën?

Zorg en hulpverlening

Is er een diagnose bij je vastgesteld?

• Wat is jouw hulpverleningsverleden?