klachtenreglement

Het klachtenreglement van Overstag Uitvoering is bestemd voor de cliënten van Overstag Uitvoering en bepaalde, genoemde betrokkenen bij cliënten. Het reglement is opgesteld om recht te doen aan de individuele klager. Dit klachtenreglement met de daaraan verbonden systematische registratie kan de legitimiteit van het werk van Overstag Uitvoering versterken, de kwaliteit van dienstverlening bewaken en bevorderen en de relatie tussen Overstag Uitvoering en haar cliënten in de breedste zin van het woord verbeteren.

Aan de linkerkant ziet u onder het kopje "Bijlagen" de titel "Klachtenreglement Overstag Uitvoering". Om het bestand in te zien dient u te drukken op de link. Er volgt dan automatisch een nieuw venster met het pdf bestand.