Dagbesteding

Een zinvolle dagbesteding voor een jongere binnen Overstag is verplicht. Wanneer de jongere geen werk heeft of een opleiding volgt is het voor de jongere verplicht om naar de dagbesteding van Overstag te gaan.

De dagbesteding van Overstag bestaat uit een groenvoorzieningsproject. Overstag heeft samen met de gemeente Groningen een afspraak gemaakt over het onderhouden van een wijk in de stad Groningen. De werkzaamheden bestaan uit o.a. het schoonhouden van de boomspiegels, verwijderen van onkruid en snoeien van bossen. Daarnaast worden de openbare paden en speeltuinen schoongehouden door zwerfafval op te ruimen.

De dagbesteding van Overstag staat onder leiding van ervaren werkmeesters. Doel van de dagbesteding is om de jongeren, naast het bieden van structuur en regelmaat, handvatten te geven die nodig zijn om door te stromen naar een reguliere baan. Zo worden de jongeren aangestuurd op het gebied van o.a. werkhouding, op tijd komen, opdrachten uitvoeren en normaal gedrag op de werkvloer.

Door het bieden van dagbesteding participeert de jongere en zal hij sneller zijn eigenwaarde terugkrijgen.