Beschermd wonen Veendam

Onze 24-uurs locatie in Veendam bestaat uit 2 woningen. Hier wonen per woning maximaal 5 jongvolwassenen in de leeftijd van 17 tot 25 jaar die door verschillende omstandigheden/problemen ( bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, psychische problemen, zoals bijvoorbeeld een stoornis in het autistisch spectrum of ADHD ) niet meer thuis kunnen wonen en/of voor wie zelfstandig wonen nog net een stap te ver is.

Op onze 24-uurs locatie in Veendam werken we in een gestructureerd klimaat en is altijd begeleiding aanwezig als er jongeren thuis zijn. De woonbegeleiders begeleiden intensief en ondersteunen de jongeren bij de ADL, zoals het doen van boodschappen en het koken, onderhouden/schoonhouden van hun eigen leefomgeving, omgaan met geld, persoonlijke verzorging, het doen van de was en het behouden van structuur en regelmaat etc.

Overdag gaan de jongeren naar school en/of werk en degenen die geen school en/of werk hebben gaan op maandag t/m donderdag naar de dagbesteding van Overstag. Daarnaast sporten de jongeren onder leiding van een gediplomeerde sportcoach tenminste één keer per week.

Fasering:

Als een jongvolwassene kiest om te wonen bij Overstag, stromen ze gefaseerd door, dit wil zeggen dat ze 3 fases doorlopen in de periode dat ze wonen binnen de 24 uurs locatie van Overstag.

Fase 1 - Wennen aan wonen bij Overstag

In fase 1 werken we aan een gezonde dag-routine. Structuur is hierin heel belangrijk. Wanneer je geen werk hebt of een opleiding volgt word je hier vanuit de activering van Overstag naar toe geleid.

Fase 2 - Vaardigheden eigen maken

Vanuit een eigen plan van aanpak werken de jongvolwassenen aan eigen doelen die ze samen met hun coach opstellen. Tenminste 2 keer per jaar worden deze doelen geëvalueerd en wordt er verder gebouwd aan een eigen toekomstperspectief.

Fase 3 - Uitstroom fase

In deze fase wordt door de jongvolwassene gewerkt aan de puntjes op de i, zodat hij uit kan stromen naar een plek voor zichzelf met eventueel ambulante ondersteuning.