Ambulante Begeleiding

Overstag biedt een intensieve, individuele begeleiding aan. Het individuele traject is flexibel en duurt maximaal een jaar. De kern van de begeleiding is de intensieve persoonlijke begeleiding. Hierbij is altijd één persoon het aanspreekpunt is. Uiteraard maakt de medewerker van Overstag wel gebruik van de kennis en het netwerk van de rest van het team. Een bijkomend voordeel van een individuele aanpak is dat opdrachtgevers niet met een wachtlijst worden geconfronteerd. Vaak verkeren deze jongeren in een urgente situatie en/of zorgen ze voor veel spanningen thuis. Een groot deel komt daar alleen niet meer uit zijn of haar problematische situatie. Overstag biedt dan uitkomst.

Overstag maakt duidelijke afspraken met de jongere en zijn aanmelder, we bieden een duidelijke weekstructuur en intensieve ondersteuning, gericht op de jongere en zijn omgeving.

Via de systeembenadering, waarbij ook familie en vrienden betrokken worden, wordt de eigen positieve kracht van de jongere aangesproken. Het wegnemen van zoveel mogelijk belemmeringen op de belangrijke leefgebieden is cruciaal in onze aanpak. Samen met de jongere werkt Overstag aan het plan van aanpak dat samen met de jongere is gemaakt.