'Werkbezoek beleidsambtenaren gemeente Groningen aan Overstag Uitvoering'

13 februari 2015

Op woensdag 11 februari was er wederom een werkbezoek vanuit de gemeente Groningen aan Overstag Uitvoering. Beleidsambtenaren Marian Boelema, projectleider sociaal domein en beschermd wonen  en Betthy Oostwoud, senior inkoopadviseur, brachten een bezoek aan Overstag. De aandacht ging vooral uit naar de woonprojecten die Overstag in samenwerking runt met Lentis-, Elker- en NOVO- medewerkers.

Het werkbezoek begon met een presentatie over Overstag Uitvoering, deze werd gegeven door Geert Spieker en Klaas Steenhuis, adviseur van Overstag en voormalig wethouder van Veendam. Na de presentatie is er een bezoek gebracht aan het woonproject in het Hoornsemeer, om kennis te maken en in gesprek te gaan met de jongeren van Overstag. Bij het werkbezoek waren de managers van Lentis en Elker aanwezig, om hun samenwerking als hoofdaannemers met Overstag toe te lichten. Met name ten aanzien van de woonprojecten, waar een aantal jongeren van Overstag en Elker beschermd wonen.

Overstag heeft in samenwerking met Elker een woonproject opgezet in de Groningse wijk Hoornsemeer. Dit woonproject biedt een beschermde woonvorm voor jongeren in de leeftijd van 17 tot 21 jaar. Deze beschermde woonvorm is voor jongeren met psychische problemen, die als gevolg van deze problemen, niet zelfstandig kunnen wonen en dagelijkse begeleiding en toezicht nodig hebben.  Deze jongeren hebben een GGZ-indicatie  ZZP 4 en 5, met dagbesteding en verblijf.

De vrijheid in het woonhuis is beperkt, de jongeren moeten zich aan de regels van Overstag houden in het woonhuis. Het doel is dat de jongeren om leren gaan met structuur en weer regelmaat in hun leven krijgen, met als doel dat ze over een tijd zelfstandig op kamers kunnen wonen en dan minder zorg nodig hebben.

De meeste jongeren in deze woonvorm gaan overdag naar school, stage of naar werk. Hebben deze jongeren bij binnenkomst geen dagbesteding, dan gaan ze overdag naar het Overstagproject de schaftkeet in de Groningse wijk Helpman. Het schaftkeetproject is in samenwerking met de gemeente Groningen opgezet. De jongeren bij de schaftkeet doen werkzaamheden in de groenvoorziening en houden de wijk schoon. Als jongeren de structuur en regelmaat in hun leven hebben, gaat Overstag met hen op zoek naar werk.

Door de presentatie, de inbreng van de managers van Lentis, Elker en NOVO en de gesprekken die de beleidsambtenaren zelf hebben kunnen voeren met de jongeren van het Hoornsemeer, hebben zij een
goed beeld kunnen krijgen van de manier van werken van Overstag.