'Overstag Uitvoering geeft presentatie aan Lentis FACT team Hoogezand'

5 maart 2015

Geert Spieker heeft donderdag 26 februari een presentatie gegeven aan het FACT team van Lentis Hoogezand. Het FACT team van Lentis bestaat
uit verpleegkundigen, sociaal verpleegkundigen, een ervaringsdeskundige, klinisch psycholoog, psychiater, leidinggevende, het secretariaat en een verpleegkundig specialist. Dit team houdt zich bezig met de behandeling en crisisopvang van psychiatrische cliënten, verwezen door huisartsen of andere specialistische afdelingen en behandeling van cliënten opgenomen in andere instellingen. Het accent ligt op de behandeling van extra gecompliceerde psychiatrie. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere schizofrenie, manisch depressiviteit en ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Het accent van de OGGZ en Sociale Teams ligt in de gemeenten Hoogezand Sappemeer en Slochteren.

De presentatie over Overstag werd gegeven op het Lentis kantoor in Veendam. Geert was hiervoor gevraagd door Harry Hoppentocht, psychiatrisch verpleegkundige in het FACT team bij Lentis, om de medewerkers van het FACT team meer inzicht te bieden in de visie, de doelstellingen en werkwijze van Overstag. Harry Hoppentocht heeft zelf regelmatig te maken met de jongeren van Overstag, door middel van deze presentatie hebben de andere medewerkers van het FACT team ook een beeld gekregen van de werkzaamheden en de methodiek van Overstag.

Naar aanleiding van de presentatie, mochten wij Koert Prohl, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij het Lentis FACT team ,een aantal vragen stellen over Overstag. Hij vertelde positief te zijn over de presentatie, het was een duidelijk en begrijpelijk verhaal. Hieronder volgt zijn reactie op de vragen:

Wat was uw beeld van Overstag voor de presentatie en is dit beeld veranderd na de presentatie?
‘Voor de presentatie had ik misschien wel een beetje een eenzijdig beeld. Ik was van mening dat de zoals ik het noem ‘sterke arm’ wel even bij iemand aan de deur komt, iemand van zijn bed haalt om vervolgens mee te nemen en ergens werk te laten verrichten. Ik was niet op de hoogte van gesprekken, de band die ontwikkelt wordt tussen de jagers en "de liever, chillende jongere" .
Het beeld is na de presentatie dusdanig veranderd. Ik hoorde Geert praten over het terug trekken uit moeilijke situaties, bijvoorbeeld in een situatie tussen moeder en cliënt. Dat men het niet laat escaleren en moeder niet met een niet te hanteren zoon achtergelaten wordt. Dat is mooi, er wordt met strategie gewerkt. Verder kijkt men toch ook naar de kwetsbaarheid die mensen hebben. Daar wordt dan ook rekening mee gehouden.’

Wat was uw beeld over de jongeren die Overstag Uitvoering begeleid, voor de presentatie en is dit beeld veranderd na de presentatie? ‘Moeilijk niet gedragende jongelui die een behoorlijke gedragsstoornis hebben ontwikkelt. Jongelui die alleen maar willen consumeren en niets willen bijdragen. Weinig over hebben voor de medemens, of de wijk waar ze in wonen. Mijn beeld achteraf is dat dit niet helemaal weg is, maar er wordt ook naar de voorgeschiedenis gekeken waarin jongeren zijn opgegroeid en dat ze een kwetsbaarheid hebben.’

Wat is uw beeld over de methodiek die Overstag Uitvoering hanteert?
‘Ik vond het fijn om te horen dat ze erg doelgericht zijn, dat ze jongeren een houvast bieden. Dat de jongeren feitelijk de 3 R 's (rust, reinheid, regelmaat)en structuur  wordt geboden. Ik ben iemand die daar ook erg opgericht is. Structuur biedt houvast en voorkomt angst, dit is belangrijk. Waar ik verder erg blij van werd was dat men ook rekening hield met verstoorde gezinsstructuren. Men tracht de ouder weer ouder te laten zijn en het kind het kind. Heel mooi.’

Wat vindt u de meerwaarde van Overstag en haar partners?
‘Het geeft jongeren houvast, buitenstaanders meer een veilig gevoel dat ze minder rotzooi trappen in de wijk, maar ik zie het ook als een enorme kostbesparing. Verstoorde gezinsstructuren kan een behoorlijke kostenpost met zich meebrengen. Femke Halsema heeft hier wel een mooie gedachtegoed over. Sommige gezinnen krijgen zoveel hulpverleners over de vloer dat de kosten de pan uit reizen en wanneer je in staat bent de ziekmakende omstandigheden er uit te halen zal dit ongetwijfeld leiden tot een forse kosten besparing.’

Wat vindt u van Overstag in de samenwerking?
‘Zelf heb ik daar niet zoveel nog mee te doen gehad heb echter wel begrepen van mijn collega dat deze er is. Er zijn korte lijntjes, problemen worden snel aangepakt dus voor mij positief.’